Przykładowe prace dyplomowe | wydziału angielskiego

Poniżej przedstawiamy próbkę wybitnych angielskich projektów pracy dyplomowej.

Przestrzeń kosmiczna i sponsoring na Uniwersytecie

Autor: Timothy Conklin
Rodzaj pracy dyplomowej: Praca niezależna
Zatwierdzone przez: Rebecca Lorimer Leonard i David Fleming, Wydział Angielski
Opublikowano w 2016 r.

Streszczenie: Niniejsza praca dyplomowa bada hierarchie umiejętności czytania i pisania, które są utrzymywane i utrwalane na uniwersytecie. Wykorzystując studium przypadku trzech różnych instytucji na University of Massachusetts Amherstâthe Writing Center, Commonwealth Honors College i University Writing Program, praca ta dowodzi, że uniwersytet funkcjonuje jako sponsor białego, średniego języka angielskiego i że ten sponsoring przejawia się w fizycznych przestrzeniach tych trzech miejsc. Badając instytucjonalną retorykę i funkcję tych trzech miejsc, które albo wspierają, albo kwestionują sponsoring alfabetyzacji uniwersytetu, projekt ten komplikuje wielowiekowe napięcie pomiędzy tym, kto ma dostęp, a kto należy do instytucji szkolnictwa wyższego.

„Możesz być dla nas użyteczny w setce różnych sposobów”: A Study of Stage and Screen Adaptations of Dickens’s Nicholas Nickleby

Autor: Emma Piscia
Praca/typ projektu: Niezależna praca honorowa
Zatwierdzone przez: Heidi Holder i Suzanne Daly, Departament ds.
Opublikowano w 2016 r.

Streszczenie: Charles Dickensâs Nicholas Nickleby został zaadaptowany od 1839 r., kiedy to jeszcze znajdował się w środku swojej pierwszej seryjnej publikacji. Od tego czasu został zaadaptowany do sztuk teatralnych, filmów i seriali telewizyjnych ponad 250 razy, a jego liczba wciąż rośnie. Niniejsza praca  bada historię Nickleby jako zaadaptowanej na scenę i ekran od 1838 roku do chwili obecnej. Podczas gdy wiele rozważań naukowych dotyczyło zaadaptowanego Dickensa, niewiele było w sposobie badania konkretnego dzieła w różnych okresach i gatunkach; Nickleby, ze swoją zróżnicowaną historią na scenie i ekranie, z pewnością zasługuje na takie krytyczne badanie. Omawiane tu dzieła sięgają od wczesnej farsy Edwarda Stirlingâsa Nickleby: lub, Doings at Do-The-Boys Hall (1838), poprzez maratońską adaptację sceniczną Davida Edgarâsa The Life and Adventures of Nickleby (Royal Shakespeare Company 1980), po David Innes Edwardsâs i Joy Wilkinsonâs The Life and Adventures of Nick Nickleby (miniserial 2012). Ta praca bada kulturowe zastosowania i rewizje tekstu Dickensâs. Kluczowymi tematami dyskusji są: bardzo zróżnicowane przedstawienie sieroty Smike; przedstawienie przemocy fizycznej, seksualnej i finansowej; oraz socjopolityczne i ekonomiczne tematy powieści, które pozwalają jej rezonować ze współczesną publicznością na przestrzeni wieków. Wykorzystując recenzje, kontekst historyczny, krytykę literacką i filmową, historię przedstawień i teorię płci, praca ta stara się wyjaśnić trwałość wczesnej wiktoriańskiej powieści w kulturze popularnej.

Eye on Research

Autor: Alexandra Foley
Praca/typ projektu: Praca Capstone’a
Zatwierdzone przez: David Toomey, Department of English
Opublikowano w 2012 r.

Streszczenie: Zbiór najnowszych odkryć i przełomowych badań, które odbywają się na terenie kampusu Uniwersytetu Massachusetts Amherst. Oto lista niektórych badań opublikowanych w tej pracy: nowy materiał syntetyczny o nazwie „Geckskin”, który naśladuje siłę przyczepności stóp Gecka opracowaną w dziale Polymer Science;  UBot, robot zaprojektowany przez UMass’s Laboratory for Perceptual Robotics,  może uczyć się poprzez interakcję z jego otoczeniem; Gregory Tew, z działu Polymer Science,  znalazł sposób, aby zajrzeć do ich wcześniej nieprzenikalnych błon komórek T; oraz Dr Dr. Caitlyn Shea Butler z Wydziału Inżynierii Środowiska zaprojektowała mikrobiologiczne ogniwo paliwowe Latrineâ, które oczyszcza ludzkie odpady i jednocześnie wytwarza energię elektryczną.

How could the body politic be made to work in the absence of its head? :Beheadings, Gender, and Power In Malory’s Morte Darthur

Autor: Kerry Ditson
Typ pracy dyplomowej/Projektu: Niezależna praca honorowa
Zatwierdzone przez: Jen Adams, Wydział Angielski i Sonja Drimmer, Program Historii Sztuki
Opublikowano: 2015 r.

Streszczenie: Wojny Róż były bez wątpienia jednym z najbardziej transformujących i traumatycznych wydarzeń średniowiecznej Anglii.Ten krwawy konflikt postawił pod znakiem zapytania powszechnie przyjęte pojęcia szlachty, męskości, królostwa, rządzenia i przemocy. Depozyt Ryszarda II w 1399 r. wywołał wstrząsy wtórne, które odczuwalne byłyby pół wieku później, ponieważ pojęcie bosko namaszczonego króla zostało zakwestionowane w świecie, w którym można było pozbyć się królów, którzy mieli prawo rządzić? Odpowiedź sprowadzała się na wiele sposobów do jednej kwestii: krwi.

Szafy i zamki Transylwanii: Wampiry i królowe w literaturze XIX wieku i nie tylko

Autor: Maxwell Heath
Typ pracy dyplomowej/Projektu: Niezależna praca honorowa Zatwierdzona przez Heidi Holder i Jenny Spencer z Departamentu Języka Angielskiego
Opublikowano w 2015 r.

Streszczenie: Moja praca doktorska bada, w jaki sposób wampiry były wykorzystywane w literaturze do przedstawiania ludzi odmieńców i zgłębiania zagadnień związanych z odmiennością. Koncentrując się przede wszystkim na XIX wieku z krótką przerwą w dwudziestym, analizuję siedem kluczowych tekstów, zarówno dobrze znanych, jak i stosunkowo niejasnych, od przełomowego tekstu Johna Polidori’sa The Vampyreâ (1819) do G.S. Viereckâsa The House of the Vampireâs (1907). Ten szeroki zakres jest znaczący: wcześniejsze prace w tej dziedzinie zmierzały w kierunku indywidualnych studiów. Śledzę, jak wyobrażenia o wampiryzmie i odmieńcach ewoluowały w czasie, skupiając się zwłaszcza na tropach dezorientacji przestrzeni i struktury narracyjnej, skomplikowanych wzorach relacji między postaciami oraz konflikcie między ludźmi i wampirami w celu kontroli narracji. W tym celu w mojej analizie wykorzystano pomysły zaczerpnięte od teoretyków takich jak Ewa Kosofsky Sedgwick. Odkryłem, że od pierwszej chwili istnieje pewien stopień współczucia dla queerness, który często jest zatkany przez gotyckie tropy. Podczas gdy same wampiry dopiero pod koniec XIX wieku zaczynają przechodzić od złoczyńców do bardziej niejednoznacznych postaci, ich ofiary są często postrzegane jako odmieńcy i przedstawiane z sympatią. Sugeruje to, że wampiry zostały użyte jako sposób na zamaskowanie odmienności w metaforze, aby można było ją zgłębić i omówić w czasie, gdy jakiekolwiek wyraźne badanie było zabronione.

Przeszczepiono

Autor: Michael Sirois
Typ pracy dyplomowej/Projektu: Niezależna praca honorowa Zatwierdzona przez Johna Hennessy’ego, Department of English
Opublikowano w maju 2015 r.

Streszczenie: Projekt mojej pracy dyplomowej jest rękopisem składającym się z 24 wierszy. Ten zbiór wierszy odzwierciedla moje przejście od wychowania w klasie robotniczej do ukończenia studiów na uniwersytecie. Wiele lat spędzonych w rolnictwie znacząco wpłynęło na moją poezję, więc naturalne otoczenie i elementy służą jako pryzmat moich tematów pracy, klasy robotniczej i rodziny. We wstępie do mojej pracy dyplomowej przedstawiam odejście od moich wpływów literackich…