Licencjat Systemy transportowe

Zawartość programu studiów licencjackich w zakresie systemów transportowych.

Mobilność jest głównym czynnikiem w społeczeństwie zamożnym. Obecnie tempo podróży jest coraz szybsze i pokonywane są większe odległości. Wraz z globalizacją handlu, produkcji i usług rośnie również międzynarodowa wymiana towarów. Program studiów nad systemami transportowymi dotyczy całego systemu transportu kolejowego i drogowego, z uwzględnieniem zarówno publicznego, jak i zmotoryzowanego transportu prywatnego. Poprzez rozwój zrównoważonych systemów transportu pasażerskiego i towarowego oraz optymalizację koncepcji zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji absolwenci programu mogą w znacznym stopniu przyczynić się do kształtowania naszej przyszłości. Aby sprostać dzisiejszym wyzwaniom technicznym, ekonomicznym i ekologicznym, potrzebni są wysoko wykwalifikowani inżynierowie, którzy potrafią opracować i wdrożyć kompleksowe rozwiązania. Zastosowania obejmują nowe koncepcje dostaw dla systemów kolejowych i autobusowych, projektowanie logistycznych łańcuchów wartości w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz tworzenie ofert mobilności w dzielnicach miast.

Studia licencjackie mogą być realizowane w pełnym wymiarze godzin, przez okres trzech lat, lub w niepełnym wymiarze godzin, przez minimalny okres czterech lat. Studentom chcącym podjąć pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy zaleca się maksymalny poziom zatrudnienia 60% w okresie trwania wykładu. Absolwenci szwajcarskich szkół maturalnych mogą wybrać program Work-study Bachelor’s degree, który łączy w sobie praktyki i studia w modelu czteroletnim. Studenci mają możliwość spędzenia semestru wymiany na jednej z naszych partnerskich uczelni w trakcie trwania programu Bachelor’s degree.

Staż przed rozpoczęciem studiów licencjackich

W celu rozpoczęcia studiów licencjackich w zakresie systemów transportowych korzystne jest odbycie rocznego stażu przed rozpoczęciem studiów. Posiadacze szwajcarskiej matury muszą przedstawić dowód doświadczenia zawodowego trwającego co najmniej 12 miesięcy. Z przyjemnością pomożemy studentom w znalezieniu odpowiednich praktyk. Ogólnie rzecz biorąc, przy poszukiwaniu praktyk polecamy następujące platformy internetowe: Portal praktyk szwajcarskiego stowarzyszenia inżynierów i ekspertów w dziedzinie transportu (w języku niemieckim i francuskim) Portal praktyk stowarzyszenia „login” (w języku niemieckim, francuskim i włoskim) (praktyki handlowe, ale mogą być odpowiednie w indywidualnych przypadkach)Studenci, którzy mają trudności ze znalezieniem dobrego rozwiązania, powinni skontaktować się z nami.

Program studiów licencjackich w zakresie systemów transportowych jest bardzo istotny dla praktyki zawodowej. Od pierwszego semestru studenci mają możliwość wykorzystania zdobytej wiedzy w ramach projektów opartych na praktyce. W projekcie i pracy licencjackiej na zakończenie programu studiów studenci pracują samodzielnie nad aktualnymi tematami i pytaniami, często we współpracy z firmą. Tematy związane z mobilnością są głównym obszarem badań Szkoły Inżynierskiej ZHAW. Wykładowcy w programie studiów systemów transportowych są również aktywne w badaniach i rozwoju, a wyniki ich projektów zwykle zakończone wraz z partnerami biznesowymi, są bezpośrednio włączone do ich nauczania.