Nauki polityczne

Kierownicy nauk politycznych badają bieżące wydarzenia, analizują wyniki wyborów i mierzą wpływ polityki publicznej na społeczności. Prowadzą kursy z zakresu polityki ochrony środowiska, polityki zagranicznej USA i teorii politycznej. Programy nauk politycznych wzmacniają umiejętności badawcze, pisarskie i analityczne, przygotowując studentów do kariery w rozwijających się dziedzinach. Bureau of Labor Statistics projektuje analityków badań rynkowych, dziedzinę, w której licencjat z politologii kwalifikuje absolwentów na stanowiska podstawowe, aby do 2026 r. wzrosnąć o 23%.

Przed złożeniem aplikacji do programów nauk politycznych, potencjalni studenci powinni zbadać kilka czynników, w tym, jak wybrać najlepszy program dla ich celów zawodowych i zainteresowań, ścieżki kariery dostępne dla absolwentów nauk politycznych, i jak najlepiej wykorzystać stopień licencjata w naukach politycznych. Ten artykuł przedstawia w zarysie proces poszukiwania odpowiedniego programu i osiągnięcia sukcesu z tym stopniem.

Dyplom licencjata w dziedzinie nauk politycznych buduje umiejętności pracy na żądanie, takie jak krytyczne myślenie, badania i zdolności analityczne. Umiejętności te pomagają absolwentom odnieść sukces w różnych dziedzinach, w tym w pracy w polityce, w rządzie oraz w sektorze korporacyjnym i non-profit. Wiele ścieżek kariery wymaga uzyskania tytułu licencjata, a kierunek sztuki wyzwolonej, taki jak nauki polityczne, pomaga profesjonalistom rozwijać ich kariery i zwiększać ich potencjał zarobkowy.

Podczas gdy w programie licencjackim w zakresie nauk politycznych, kierunki studiów mogą wybrać koncentrację w celu pogłębienia swojej wiedzy w takich dziedzinach jak polityka zagraniczna, polityka globalna lub polityka ochrony środowiska. Niektóre programy pomagają również uczniom zdobyć praktyczne doświadczenie poprzez staże lub wymagają pracy dyplomowej lub końcowego projektu w celu budowania umiejętności badawczych i pisarskich. Wiele szkół wyższych i uniwersytetów zapewnia pomoc w znalezieniu pracy, oferując doradców zawodowych i biuro pośrednictwa pracy.

Po ukończeniu studiów specjaliści z dyplomami nauk politycznych konkurują o pracę w charakterze analityków, badaczy i edukatorów. Wiele z tych stanowisk wymaga co najmniej tytułu licencjata. Absolwenci mogą również zdecydować się na studia magisterskie lub doktoranckie, aby rozwijać swoją karierę zawodową.

Przed zapisaniem się na studia licencjackie w zakresie nauk politycznych, potencjalni studenci muszą zdecydować, czy zakończyć program na kampusie lub online. Program na kampusie może odwoływać się do studentów realizujących swój tytuł licencjata prosto z liceum, lub studentów z silnymi lokalnymi szkołami wyższymi i uniwersytetami. Programy online zazwyczaj odwołują się do pracujących profesjonalistów lub osób rozważających zmianę kariery. Elastyczność i dostępność stopnia online jest również korzystna dla studentów balansujących w szkole z obowiązkami rodzinnymi.

Absolwenci nauk politycznych realizują wiele ścieżek kariery. Absolwenci kwalifikują się na stanowiska podstawowe w polityce i rządzie, pracując jako asystenci legislacyjni, naukowcy i analitycy. Mogą również pracować w sektorze korporacyjnym jako analityk badań rynkowych, wejść w dziedzinie prawa jako asystent prawny lub Paralegal, lub realizować licencji nauczania, aby stać się pedagogiem. Politechniki mogą również ubiegać się o absolwenta szkoły, aby stać się politologiem.

Asystenci prawni świadczą usługi wsparcia dla prawników i innych specjalistów z zakresu prawa, takie jak prowadzenie badań prawnych, pisanie dokumentów i organizowanie materiałów. Większość asystentów prawnych wymagają tytułu licencjata, a specjaliści mogą zdecydować się na Paralegals.

Naukowcy polityczni analizują systemy polityczne, opracowują mapy ich rozwoju i badają polityczne idee i polityki. Mogą również badać trendy polityczne i pracować w rządzie lub dla kampanii politycznych. Wiele stanowisk wymaga ukończenia studiów wyższych z zakresu nauk politycznych.

Nauczyciele szkół średnich kształcą nastolatków, opracowując scenariusze lekcji i oceniając naukę uczniów. Stopień nauk politycznych przygotowuje absolwentów do nauczania w wielu stanach, choć kandydaci mogą potrzebować pewnego przeszkolenia nauczycieli. Absolwenci nauk politycznych mogą uczyć na studiach społecznych, w rządzie amerykańskim i w zakresie wiedzy o społeczeństwie.

Analitycy badań rynkowych badają i badają rynek w celu uzyskania informacji o potencjale sprzedażowym danej usługi lub produktu.Potrzebują one silnych umiejętności analitycznych, a tytuł licencjata nauk politycznych spełnia wymóg edukacji na poziomie podstawowym. Analitycy badań rynkowych mogą również pracować dla agencji rządowych lub organizacji politycznych.

Badacze pracują dla organizacji sondażowych, firm badawczych, kampanii politycznych i agencji rządowych, projektując i przeprowadzając badania opinii publicznej. Analizują również dane ankietowe, piszą raporty o wynikach badania. Potrzebują silnych umiejętności analitycznych, a tytuł licencjata kwalifikuje kandydatów na wiele stanowisk początkowych.

Wybór odpowiedniego programu nauk politycznych wymaga dogłębnych badań programów i szkół. Potencjalni uczniowie powinni wziąć pod uwagę takie czynniki, jak koszty, lokalizacja i czas trwania studiów. Na przykład, niektórzy uczniowie mogą mieć możliwość zmiany miejsca zamieszkania, by uczęszczać na dany program, podczas gdy inni z obowiązkami zawodowymi lub rodzinnymi mogą preferować elastyczność programu online. Koszty mogą również pomóc potencjalnym studentom zawęzić swoje możliwości; podczas gdy w państwowych instytucjach publicznych zazwyczaj pobiera się najniższą stawkę czesnego, studenci powinni również zbadać możliwości uzyskania stypendium, grantu i pomocy finansowej.

Na długość trwania studiów wpływa kilka czynników, w tym szczególne wymagania dotyczące ukończenia studiów, takie jak staż czy praca dyplomowa. Studenci transferowi mogą skrócić czas trwania studiów poprzez wybór programu, który akceptuje większość lub wszystkie ich punkty transferowe. Po zapoznaniu się z polityką uczelni w zakresie punktów transferowych, potencjalni studenci mogą skontaktować się z doradcą ds. przyjęć na studia w celu przejrzenia listu zaliczeń. Program z hojną polityką transferu punktów może skrócić czas trwania studiów o rok lub więcej. Potencjalni studenci mogą również chcieć dowiedzieć się o koncentracji, głównych wymaganiach i programie nauczania, aby zawęzić swoje wybory.

Niektórzy studenci korzystają z dostępu do studiów online, zwłaszcza pracujący profesjonaliści i studenci z obowiązkami rodzinnymi. Programy online oferują elastyczność w wypełnianiu wymogów kursowych wokół innych obowiązków, a wiele szkół oferuje zniżki na naukę dla studentów online. Zainteresowani studenci mogą badać najlepsze programy online z zakresu nauk politycznych, aby dowiedzieć się więcej.

Proces akredytacji zapewnia, że szkoły wyższe, uczelnie i programy nauczania przy nadawaniu stopni naukowych przestrzegają najwyższych standardów edukacyjnych. Szkoły zgłaszają się na ochotnika do niezależnej regionalnej lub krajowej agencji akredytacyjnej, co obejmuje stworzenie planu poprawy, śledzenie efektów uczenia się uczniów oraz przegląd wymagań dotyczących ukończenia studiów.

Akredytacja regionalna pozostaje najwyższym standardem dla szkół wyższych i uniwersytetów. Ponadto, akredytacja programowa ocenia konkretne programy, takie jak szkoły biznesu, programy nauczania i programy pracy socjalnej. W naukach politycznych nie ma agencji akredytacji programowej, natomiast programy z zakresu nauk politycznych posiadają akredytację regionalną lub krajową za pośrednictwem swojej instytucji.

Przyszli studenci powinni sprawdzić status akredytacji podczas badania programów. Akredytacja regionalna spełnia standardy certyfikacji i licencjonowania, przyznaje punkty, które są bardziej prawdopodobne do przeniesienia i kwalifikuje studentów do federalnej pomocy finansowej. Niektóre programy magisterskie przyjmują tylko kandydatów z regionalnym stopniem naukowym. Regionalnie akredytowana instytucja pomaga absolwentom osiągnąć ich cele edukacyjne i zawodowe.

W procesie rekrutacji do programu z zakresu nauk politycznych potencjalni studenci oceniani są na podstawie kwalifikacji edukacyjnych, odpowiedniego doświadczenia i wykształcenia. Każda szkoła traktuje proces rekrutacji w inny sposób, przy czym niektóre z nich proszą o napisanie eseju lub oświadczenia o celu, a inne podkreślają wyniki testów i GPA. Proces ten może się również różnić w zależności od tego, czy program odbywa się na terenie kampusu, czy w Internecie, przy czym niektóre programy internetowe wymagają bardziej zaangażowanego procesu współpracy z doradcami ds. przyjęć.

Studenci oceniający polityczne studia licencjackie powinny badać warunki wstępne i wymagane materiały przyjęcia, aby zapewnić, że spełniają one wymagania programu.Wielu uczniów ubiega się o przyjęcie do wielu szkół, z różnymi możliwościami dostępu i wsparcia, aby zwiększyć swoje szanse na przyjęcie i otrzymanie pomocy finansowej. Uczniowie, którzy nie spełniają wszystkich warunków wstępnych, mogą zwrócić się do doradcy ds. przyjęć, aby dowiedzieć się o tymczasowych przyjęciach.

Stopień nauk politycznych pozwala studentom na tworzenie programu wokół ich zainteresowań i celów zawodowych, z opcjami skoncentrowania się na takich dziedzinach jak polityka globalna, polityka zagraniczna i polityka amerykańska. Każda szkoła projektuje własne kursy politologii i wymagania dotyczące ukończenia studiów, więc potencjalni studenci powinni zbadać koncentrację, koszty i długość potencjalnych programów.

Każdy licencjat w programie nauk politycznych projektuje swoje własne kursy nauk politycznych w oparciu o mocne strony profesorów i ukierunkowanie programu. Jednakże, większość szkół zawiera wersje kursów wymienionych poniżej, które obejmują wiele poddziałań w ramach nauk politycznych. Studenci mogą badać kursy nauk politycznych na swoich najlepszych licencjackich w programach nauk politycznych.

W klasie polityki środowiskowej studenci badają politykę w zakresie ochrony środowiska, teorie polityczne dotyczące środowiska oraz ruchy ekologiczne i ich wpływ na politykę. Kurs może obejmować politykę publiczną i jej wpływ na środowisko, globalną politykę środowiskową oraz relacje między korporacjami a polityką środowiskową.

Zajęcia na temat współczesnej polityki amerykańskiej obejmują historię amerykańskiej polityki i wyborów, w tym wyborów prezydenckich, rolę Kongresu w polityce oraz najważniejszych wydarzeń krajowych, takich jak II wojna światowa i 9/11. W wielu klasach uczniowie śledzą także bieżące wydarzenia i omawiają je w klasie.

Zajęcia z polityki zagranicznej obejmują historię dyplomacji, politykę zagraniczną i wojnę, często z naciskiem na relacje między USA a światem od 1900 roku do dziś. Zazwyczaj badają główne konflikty, takie jak II wojna światowa, kryzys kubański i 9/11 z perspektywy polityki zagranicznej.

Na zajęciach z teorii politycznej studenci studiują rozwijającą się teorię i filozofię polityki i rządu, często zaczynając od liderów myśli, takich jak Machiavelli, Kant i Locke. Zajęcia mogą również obejmować najnowsze teorie polityczne i ich zastosowanie w różnych środowiskach politycznych.

Kursy wprowadzające zapewniają przegląd polityki i rządu, z naciskiem na współczesną politykę, bieżące wydarzenia i różne subdziedziny nauk politycznych. Kursy te często wymagają wielu źródeł, w tym książek, artykułów prasowych i dokumentów rządowych.

Większość programów studiów licencjackich w zakresie nauk politycznych wymaga 120 punktów i czterech lat studiów w pełnym wymiarze godzin. Jednakże, na długość trwania studiów licencjackich wpływa kilka czynników, w tym wszelkie dodatkowe wymagania dotyczące ukończenia studiów, takie jak praca dyplomowa lub staż.

Studenci mogą ukończyć studia na kierunku politologia w krótszym czasie, jeśli przekazują swoje punkty uzyskane za pośrednictwem akredytowanej instytucji lub jeśli wybiorą program, który zapewnia możliwość uzyskania przyspieszonego stopnia. Studenci, którzy przenieśli większość swojego wykształcenia ogólnego i wstępnych wymagań głównych, mogą ukończyć studia w ciągu roku. Alternatywnie, studenci godzący pracę lub obowiązki rodzinne ze szkołą mogą preferować opcję studiów w niepełnym wymiarze godzin, która może dodać kilka lat do długości studiów.

Całkowity koszt uzyskania tytułu licencjata różni się w zależności od instytucji i możliwości uzyskania pomocy finansowej. Generalnie, w stanie, szkoły publiczne stanowią najmniej kosztowną opcję, pobierając średnio 9.970 dolarów rocznie w latach 2017-2018, według Zarządu Kolegium. Dla porównania, pozapaństwowe szkoły publiczne kosztują średnio ponad 25.000 dolarów rocznie, a szkoły prywatne mogą przekroczyć 35.000 dolarów rocznie.

Czesne jest tylko jedną z części kosztów uzyskania stopnia naukowego z zakresu nauk politycznych. Należy również wziąć pod uwagę koszty dojazdów do pracy, mieszkania i książki. Wydatki te mogą dodać tysiące dolarów do każdego roku studiów. Jednak studenci mogą obniżyć koszty studiów licencjackich, badając stypendia, dotacje i stypendia, a także szukając mniej kosztownych opcji.Na przykład, studenci internetowi oszczędzają na dojazdach, parkowaniu i kosztach opieki nad dziećmi.

Wprowadzenie kredytów transferowych obniża również koszty uzyskania tytułu licencjata. Studenci mogą rozważyć wypełnienie kredytów studenckich w college’u społeczności przed zapisaniem się na studia licencjackie. Community college czesne wynosi średnio $3,570, raporty College Board, co czyni go znacznie mniej niż nawet w stanie czesnego publicznego. Studenci zapisani do programu licencjackiego mogą ukończyć niektóre lub wszystkie swoje ogólne wymagania edukacyjne poprzez community college po upewnieniu się, że te punkty zostaną przeniesione na ich stopień licencjata.

Absolwenci kierunków politycznych mogą ubiegać się o licencję nauczyciela po ukończeniu studiów. W niektórych stanach studia licencjackie w zakresie nauk politycznych spełniają wymagania edukacyjne, podczas gdy w innych mogą wymagać dodatkowego szkolenia przygotowującego do zawodu nauczyciela. Ponieważ wymagania te różnią się w zależności od państwa, kierunki politologiczne powinny badać swoją specyficzną państwową drogę do zostania pedagogiem K-12.

Specjaliści ds. polityki publicznej mogą ubiegać się o ten certyfikat, który rozpoznaje kandydatów spełniających wymagania dotyczące wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Kandydaci muszą zdać wszystkie zajęcia z nauk politycznych z co najmniej 2,5 GPA, zdobyć co najmniej dwa lata odpowiedniego doświadczenia zawodowego oraz zgodzić się na wymagania etyczne.

Do uzyskania tego certyfikatu kwalifikują się kierunki studiów z zakresu nauk politycznych z doświadczeniem w pracy w kampaniach, jeśli posiadają one akredytowany stopień nauk politycznych i dwuletnie odpowiednie doświadczenie. Kandydaci muszą wyrazić zgodę na przestrzeganie standardów etycznych i spełniać wymagania dotyczące kształcenia ustawicznego.

Oferowany również przez Akademię Certyfikowanych Analityków Politycznych, certyfikat ten uznaje analityków politycznych z minimum 18 godzinami kursów nauk politycznych w akredytowanej instytucji z 2,5 GPA lub wyższym oraz dwuletnim doświadczeniem w tej dziedzinie.

Akademia Certyfikowanych Analityków Politycznych oferuje certyfikat z zakresu nauk politycznych dla kandydatów z akredytowanym stopniem naukowym, którzy mają dwu lub więcej lat doświadczenia w polityce, rządzie lub służbie publicznej. Kandydaci muszą spełniać wymagania w zakresie kształcenia ustawicznego.

Nauki polityczne Kariery zawodowe

Oferowana przez Amerykańskie Stowarzyszenie Nauk Politycznych (APSA) strona poświęcona karierze w dziedzinie nauk politycznych pomaga kierunkom w identyfikacji staży i ścieżek kariery. Oferuje również giełdę pracy z otwartymi stanowiskami.

Środki na staże APSA

Baza danych o stażach w APSA pomaga kierunkom nauk politycznych identyfikować możliwości w rządzie federalnym, Kongresie i innych agencjach politycznych. Baza danych zawiera również informacje na temat tego, jak przekształcić staż w ofertę pracy.

American Political Science Review

Wydawane przez APSA czasopismo jest najważniejszym miejscem prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk politycznych. Czasopismo pochodzi z 1906 roku i publikuje stypendia we wszystkich dziedzinach nauk politycznych.

Pi Sigma Alpha

Krajowe stowarzyszenie honorowe dla studentów nauk politycznych, PSA oferuje swoim członkom możliwość uzyskania stypendiów, nagród, grantów i możliwości kierowania studentami.

Sprawy zagraniczne

Od 1922 r. MSZ, koncentrując się na amerykańskiej polityce zagranicznej i sprawach globalnych, oferuje czasopismo drukowane, stronę internetową i inne media do czytania analiz polityki zagranicznej. Foreign Affairs publikuje również recenzje książek…

Zobacz więcej: Praca licencjacka politologia