Nauki żeglarskie i transport morski

Tytuł licencjata w dziedzinie nauk morskich i transportu morskiego zapewni Państwu wiedzę i umiejętności niezbędne do optymalnego zarządzania manewrami nawigacyjnymi, bezpieczeństwa i zapobiegania zanieczyszczeniom, ładunków specjalnych, systemów radiowo-elektronicznych i innych specjalistycznych zagadnień. Uzyskają Państwo również dobre podstawy w zakresie meteorologii, technik komputerowego przedstawiania i projektowania, przepisów i regulacji morskich oraz organizacji, zarządzania, marketingu i finansowania przedsiębiorstw morskich. Możesz wybierać pomiędzy dwoma kierunkami studiów:

Major w praktykach pokładowych Zostaniesz przydzielony na statek handlowy jako stażysta w celu odbycia części praktyki zawodowej wymaganej do zakwalifikowania się jako handlowy pilot morski.

Major w biznesie morskim i logistyce portowej Dowiesz się, jak działają agenci zajmujący się biznesem morskim i logistyką portową, koncentrując się na wielu tematach, w tym na zarządzaniu, planowaniu, ustawodawstwie, ekonomii, międzynarodowym biznesie morskim i żegludze bliskiego zasięgu. Kierunek ten jest prowadzony w języku angielskim.

Zobacz więcej: Praca licencjacka transport