Jak pisać pracę?

Musi mieć wstęp, część teoretyczną, główny korpus i wniosek. Wprowadzenie musi określać cele pracy dyplomowej, podstawową hipotezę i oczekiwane wyniki. Krótka część teoretyczna powinna przedstawiać istotne idee znalezione w wyniku badań literatury teoretycznej opublikowanej na ten temat. Główną treścią pracy Read More …